ZUHRUF SURESİ 13. VE 14. AYETLER MEALİ
cizust
cizsol_tile
.


.

Zuhruf (43.sure) 13. ve 14. Ayetler Meali

Zuhruf: Yaldız, mücevher, dünya hayatının geçici menfaati anlamlarına gelir.

13.Ayet:
.
14.Ayet:
.

Meal

(13-14)Var etti ki, sırtlarına binesiniz, sonra üzerine yerleştiğinizde rabbinizin nimetini hatırlayasınız ve şöyle diyesiniz: "Bunu bize boyun eğdiren Allah noksanlardan münezzehtir, yoksa biz buna güç yetiremezdik! Ve biz kuşkusuz rabbimize geri döneceğiz."

Bu ayetlerle ilgili bir hadis:
Resûlullah (s.a.s.) yolculuğa çıkarken hayvanı üzerine binip iyice yerleşince üç defa tekbir getirir, Zuhruf Suresi 13. ve 14. ayetleri okur, sonra da şöyle dua ederdi:

"Allahım! Biz, bu yolculuğumuzda senden iyilik ve takvâ, bir de hoşnut olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz.
Allahım! Bu yolculuğumuzu kolay kıl ve uzağı yakın et!
Ey Allahım! Seferde yardımcım, geride kalan çoluk çocuğumun koruyucusu sensin.
Allahım! Yolculuğun zorluklarından, üzücü şeylerle karşılaşmaktan ve dönüşte malımızda, çoluk çocuğumuzda kötü haller görmekten sana sığınırım."

Efendimiz yolculuktan döndüğünde de aynı sözleri söyler ve şu cümleleri ilâve ederdi:

"Biz yolculuktan dönen, tevbe eden, kulluk yapan ve Rabbimize hamd eden kişileriz."

(Müslim, Hac 425; Ebû Dâvûd, Cihad 72).
cizsag_tile
cizdip